جمعیت پایش شفاف‌سازی

و ریشه‌کنی فقر و فساد

درباره ما

 

فلسفه وجودی جمعیت:


از آنجا که علاوه بر حرمت شرعی فساد، فساد در ابعاد و اشکال مختلف، موجب اخلال و تخریب بنیان های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی جامعه می گردد و از طرف دیگر شفافیت امور در ایفای وظایف قوا و آگاهی مردم از علل و چگونگی آن از حقوق عمومی است لذا تلاش در جهت شفاف سازی و مبارزه با فساد و ریشه های آن، رسالت و فلسفه وجودی جمعیت می باشد.
به عنوان ارزش اخلاقی جمعیت، اعضاء در پیشگاه خداوند متعهد می شوند حتی الامکان در راه تحقق رسالت و اهداف جمعیت بدون گرایشات مادی، قومی، حزبی، جناحی و با رعایت منافع و مصالح ملی و بدور از حب و بغض شخصی، تمامی هم خود را مبذول دارند.
اعضای جمعیت وفاداری به اصول «احتراز از تلاقی منافع»، «پرهیز از هرگونه سوءاستفاده از اموال و امکانات عمومی»، «حفاظت از بیت المال» و «شفاف سازی فرآیندها و مناسبات اقتصادی» را تعهد و در حد اعلای مقدور تضمین می نمایند.

 

 

اهداف جمعیت:


۱ – ارتقاء سلامت و کاهش فساد، نابرابری، تبعیض و فقر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور


۲ – شناسایی زمینه‌های پیدایش فساد و پیگیری اتخاذ راهبردهایی جهت پیشگیری از فساد


۳ – پیگیری کوتاهی از انجام وظایف و مسوولیتها و عدم اشراف مدیریتی کارگزاران حکومتی بر حوزه مسوولیتهای قانونی‌شان.

 

 

اعضای جمعیت

حسین راغفر مدیرعامل جمعیت پایش شفاف سازی

دکتر حسین راغفر

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

رحمت اله حافظی

دکتر رحمت اله حافظی

رئیس هیات مدیره

پروانه سلحشوری

دکتر پروانه سلحشوری

نایب رییس هیات مدیره

محمدرضا واعظ مهدوی

دکتر محمدرضا
واعظ مهدوی

خزانه دار و عضو هیات مدیره

محمود صادقی

دکتر محمود صادقی

عضو هیات مدیره

مهندس میرمحمد صادقی

مهندس محمد میرمحمدصادقی

عضو علی البدل هیات مدیره

بهزاد کاظمی

بهزاد کاظمی

عضو علی البدل هیات مدیره

محسن ایزدخواه

محسن ایزدخواه

بازرس اصلی

 
فاطمه سعیدی

فاطمه سعیدی

بازرس علی البدل