نشست شریعتی و مسائل امروز ما

سازمان مردم نهاد «جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد» همراه با پژوهشکده علوم اقتصادی و گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا برگزار می…

ادامه خواندن نشست شریعتی و مسائل امروز ما

نشست بهشتی شهید و مسائل امروز ما

سازمان مردم نهاد «جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد» همراه با پژوهشکده علوم اقتصادی و گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا برگزار می…

ادامه خواندن نشست بهشتی شهید و مسائل امروز ما

نشست روز جهانی مبارزه با کار کودکان

سازمان مردم نهاد «جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد»  همراه با  پژوهشکده علوم اقتصادی و گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا برگزار می…

ادامه خواندن نشست روز جهانی مبارزه با کار کودکان

اگر مثل مهدی باکری نیستیم، حداقل کمی مثل خسرو باشیم

بهزاد کاظمی فعال سیاسی و مدنی عدالت‌طلب آزادی‌خواه   چهار سال پیش وقتی در اسفند ۱۳۹۶ با چشمانی از گریه سرخ شده از جشنواره فیلم های مستند «سینما حقیقت» در…

ادامه خواندن اگر مثل مهدی باکری نیستیم، حداقل کمی مثل خسرو باشیم
وفای به عهد، بسترزدایی رانت و فساد
بسترزدایی رانت و فساد

وفای به عهد، بسترزدایی رانت و فساد

بنام خدا وفای به عهد، بسترزدایی رانت وفساد یادم ‌می‌آید جناب رئیسی در برنامه های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری بر دو موضوع مهم مقابله با بسترهای فسادزا وحمایت از تولید…

ادامه خواندن وفای به عهد، بسترزدایی رانت و فساد

بیانیه تشکل های ضد فساد برای کمک به بهبود وضعیت حکمرانی جمهوری اسلامی

بیانیه تشکل های ضد فساد برای کمک به بهبود وضعیت حکمرانی جمهوری اسلامی مردم عدالت خواه ایران به رهبری امام خمینی(ره) انقلاب کردند که از ظلم و ستم پهلوی به…

ادامه خواندن بیانیه تشکل های ضد فساد برای کمک به بهبود وضعیت حکمرانی جمهوری اسلامی

پنجمین گفتگوی زنده سازمان مردم نهاد “جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد”

سازمان مردم نهاد “جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد” پنجمین گفتگوی زنده خود را با عنوان “فساد در سیستم بانکی و راهکارهایی برای مقابله با آن؛…

ادامه خواندن پنجمین گفتگوی زنده سازمان مردم نهاد “جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد”

چهارمین گفتگوی زنده سازمان مردم نهاد “جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد”

سازمان مردم نهاد “جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد” چهارمین گفتگوی زنده خود را با عنوان “نیاز ایران امروز به ابوذرهای زمان؛ گرامیداشت آیت الله سید…

ادامه خواندن چهارمین گفتگوی زنده سازمان مردم نهاد “جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد”

دومین گفتگوی زنده سازمان مردم نهاد “جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد”

سازمان مردم نهاد “جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد” دومین گفتگوی زنده خود را با عنوان “کرونا و اجتماعات” روز دوشنبه ۲7 مردادماه ۱۳۹۹ با سخنرانی…

ادامه خواندن دومین گفتگوی زنده سازمان مردم نهاد “جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد”

نخستین گفتگوی زنده سازمان مردم نهاد “جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد”

سازمان مردم نهاد "جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد" نخستین گفتگوی زنده خود را با عنوان "دیوان محاسبات؛ بایدها و نبایدها" روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۹…

ادامه خواندن نخستین گفتگوی زنده سازمان مردم نهاد “جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد”