پنجمین گفتگوی زنده سازمان مردم نهاد “جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد”

پنجمین گفتگوی زنده سازمان مردم نهاد “جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد”

سازمان مردم نهاد “جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد” پنجمین گفتگوی زنده خود را با عنوان “فساد در سیستم بانکی و راهکارهایی برای مقابله با آن؛ مطالعه موردی بانک سرمایه” روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ با سخنرانی جناب آقای دکتر محمود صادقی، دانشیار حقوق دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت مدیره جمعیت پایش شفاف‌سازی و ریشه کنی فقر و فساد از طریق صفحه اینستاگرامی جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد برگزار کرد.

ویدئوی این گفتگو را می توانید از صفحه اینستاگرامی جمعیت به آدرس زیر مشاهده کنید.

www.instagram.com/payesh4.ir

دیدگاهتان را بنویسید