نشست بهشتی شهید و مسائل امروز ما

نشست بهشتی شهید و مسائل امروز ما

سازمان مردم نهاد
«جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد»
همراه با
پژوهشکده علوم اقتصادی
و
گروه اقتصاد
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
دانشگاه الزهرا
برگزار می کنند:

«نشست بهشتی شهید و مسائل امروز ما»

زمان:
دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱
ساعت ۳ تا ۵ عصر

مکان:
میدان شیخ بهایی،
درب شرقی دانشگاه الزهرا
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
سالن طبقه چهارم

مدیر نشست
محمدرضا واعظ مهدوی

با حضور:
رحیم نوبهار
و
فرشاد مومنی

پخش زنده از اینستاگرام جمعیت
Instagram.com/payesh4.ir
و اتاق جلسات مجازی دانشگاه الزهرا:
https://meeting.alzahra.ac.ir/economicresearch

دیدگاهتان را بنویسید