نشست شریعتی و مسائل امروز ما

نشست شریعتی و مسائل امروز ما

سازمان مردم نهاد
«جمعیت پایش شفاف سازی و ریشه کنی فقر و فساد»
همراه با
پژوهشکده علوم اقتصادی
و
گروه اقتصاد
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
دانشگاه الزهرا
برگزار می کنند:

«نشست شریعتی و مسائل امروز ما»

زمان:
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
ساعت ۱۳ تا ۱۵

مکان:
میدان شیخ بهایی،
درب شرقی دانشگاه الزهرا
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
سالن طبقه چهارم

مدیر نشست
مجتبی امیری

با حضور:
حسن محدثی گیلوایی
و
حسین راغفر

پخش زنده از اینستاگرام جمعیت
Instagram.com/payesh4.ir
و اتاق جلسات مجازی دانشگاه الزهرا:
https://meeting.alzahra.ac.ir/economicresearch

دیدگاهتان را بنویسید